September 2023
BELANGRIJKE AANKONDIGING!
Beste vrienden van Shantykoor Vlaardingen,
Al geruime tijd kampen wij, vanaf de Coronaperiode, met een teruglopend ledenaantal en is het momenteel zo dat onze muziekgroep nog maar uit 2 leden bestaat en het aantal zangers flink is afgenomen. Daarbij hadden wij als bestuur ook nog eens het probleem, dat ondanks een verlenging van de huidige bestuursperiode met 1 jaar, wij geen vervangende secretaris hebben kunnen vinden. Ook constateerden wij dat de motivatie flink omlaag was gegaan en wij in een neerwaartse spiraal waren terechtgekomen. Er is toen een extra Algemene Ledenvergadering belegd, waarna na stemming de beslissing viel om Shantykoor Vlaardingen op te heffen en te ontbinden. Wij betreuren dit ten zeerste maar zagen geen toekomst meer voor Shantykoor Vlaardingen. Daarom zal ook onze (deze) website op een nader te bepalen moment niet meer beschikbaar zijn.
Wij bedanken iedereen voor alle steun die ze ons koor hebben gegeven en wensen iedereen het beste en een goede gezondheid!
Namens het bestuur en leden van Shantykoor Vlaardingen